Trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Central Medical Technology College

  1. Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, ngõ 158, đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3501.501

Email: ykhoatrunguong@gmail.com

Website: trungcapykhoatrunguong.edu.vn

  1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập số:523/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm cấp: 12/3/2009

Cơ quan cấp: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Quyết định đổi tên số: 3386/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm cấp: 23/10/2020

Cơ quan cấp: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  1. Cơ quan chủ quản/cơ quan quản lý trực tiếp :

– Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

– Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương nằm trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường Trung cấp và các văn bản pháp luật có liên quan khác do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng:

Trường có chức năng tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các nghề được phép đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; tổ chức hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề và các hoạt động khác theo quy định.

  1. Tổ chức bộ máy:
  • Ban giám hiệu 04 người, gồm:

          + 01 Hiệu trưởng.

+ 03 Phó Hiệu trưởng.

  • Các phòng chức năng 05 phòng.

          – Phòng Đào tạo & Quản lý HSSV

– Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

  • Các khoa chuyên môn

– Khoa Y
– Khoa Kỹ thuật – Công nghệ
– Khoa Kinh tế
– Khoa cơ bản
– Khoa Chăm sóc sắc đẹp